Ewangelia JudaszaStrona Główna
Co zawiera?
Historia Manuskryptu
Autentyczność
Inne Apokryfy

Linki
KontaktInne:
Windows Vista
Walentynki
Karnawał
Virtual Voodoo Doll
Sudoku Online
Kamery InternetoweNa Forum:
Prawda Czy Fikcja?
Jesteście Wierzący?
Kod Leonarda
Rola Judasza

Ewangelia Judasza: Co zawiera?

Według kanonicznych ewangelii Nowego Testamentu przyjętych na soborze Nicejskim Jezus został zdradzony przez Judasza za 30 srebrników. Judasz wydał swojego nauczyciela w ręce władz żydowskich (Sanhedrynu) wskazując go pocałunkiem w ogrodach Getsemani, po czym popełnił samobójstwo oddając wcześniej otrzymane pieniądze.

47 Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. 48 Zdrajca zaś dał im taki znak: Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie! . 49 Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: Witaj Rabbi! , i pocałował Go
(Mt 26, 47-49)

3 Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym 4 i rzekł: Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną . Lecz oni odparli: Co nas to obchodzi? To twoja sprawa . 5 Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się.
(Mt 27, 3-5)

W wersji apokryfu Judasz był narzędziem w rękach Jezusa. Zdrajca spełnił jedynie prośbę swojego mistrza. Jezus prosi Judasza:
"Przewyższysz ich (apostołów) wszystkich. Ale, Judaszu, musisz poświęcić ciało, które mnie okrywa"
i obiecuje:
"Będziesz przeklęty przez pokolenia, ale przyjdziesz, żeby nad nimi panować"
oraz:
"Wystąp przed wszystkich, a opowiem ci o tajemnicach królestwa. Możliwe jest, żebyś je osiągnął, chociaż wiele wycierpisz".

Tekst własny z wykorzystaniem fragmentów Ewangelii Judasza z artykułu Gazety Wyborczej
Od Redakcji:
Zastanawiającym jest, że Jezus wiedział iż zostanie zdradzony. Podczas ostatniej wieczerzy mówi:

20 Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu . 21 A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi . (Mt 26,20-21)

Judasz natychmiast przyznaje się :

25 Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu: Tak jest, ty . (Mt 26,25)

Według nas może to wskazywać na prawdziwość wersji Judasza.
Ewangelia Judasza na www.friko.net