Ewangelia JudaszaStrona Główna
Co zawiera?
Historia Manuskryptu
Autentyczność
Inne Apokryfy

Linki
KontaktInne:
Windows Vista
Walentynki
Karnawał
Virtual Voodoo Doll
Sudoku Online
Kamery InternetoweNa Forum:
Prawda Czy Fikcja?
Jesteście Wierzący?
Kod Leonarda
Rola Judasza

Ewangelia Judasza: Inne Apokryfy Nowego Testamentu

Tekst pochodzi z pl.wikipedia.org

Najogólniej apokryfy NT można podzielić, wg kryterium wierności kanonowi biblijnemu, na:
 • ortodoksyjne (nieheretyckie) ­ nie wykraczające doktrynalnie poza treści przedstawione w księgach kanonicznych, będące tylko uzupełnieniem tychże;
 • nieortodoksyjne (heretyckie) ­ przede wszystkim chodzi tutaj o apokryfy gnostyckie, znacząco odbiegające w swojej treści od ksiąg kanonicznych, istotnie zmieniającymi przesłanie Jezusa, albo jego pozycję i rolę, a nawet wszystko razem.
Apokryfy NT zasadniczo dzielą się wg gatunków literackich, podobnie, jak i ich kanoniczne odpowiedniki, na:
 • Ewangelie ­ opisują głównie dzieciństwo Jezusa i jego zmartwychwstanie; większość z nich zaginęła, a jeszcze inne dotrwały do naszych czasów we fragmentach lub w dziełach Ojców Kościoła, jako cytaty.

   Autorstwa poszczególnych apostołów:
  • Ewangelia Tomasza;
  • Ewangelia Filipa;
  • Ewangelia Macieja;
  • Ewangelia Piotra;
  • Ewangelia Judasza Iskarioty;
  • Apokryficzna ewangelia Jana;
  • Ewangelia Bartłomieja

   Judeochrześcijańskie:
  • Ewangelia wg Hebrajczyków;
  • Ewangelia wg Nazarejczyków;
  • Ewangelia ebionitów.

   Dzieciństwa Jezusa:
  • Protoewangelia Jakuba;
  • Historia dzieciństwa Jezusa będąca inną Ewangelią Tomasza;
  • Opowiadania o dzieciństwie Jezusa (gnostycka)

   Maryjne:
  • Historia niepokalanego poczęcia Matki Bożej;
  • Ewangelia o narodzeniu Matki Bożej;
  • O zaśnięciu Maryi;
  • Lamentacje Matki Bożej

   Poświęcone innym postaciom NT:
  • Historia Józefa cieśli;
  • Żywot Jana Chrzciciela;
  • Opowiadanie o ścieciu Jana Chrzciciela;
  • Ewangelia Nikodema;
  • Ewangelia Gamaliela;
  • Ewangelia Barnaby;
  • Ewangelia Marii Magdaleny.
  Dzieje Apostolskie
 • Dzieje Pawła;
 • Dzieje Piotra;
 • Historia polemik Piotra z Szymonem Magiem;
 • Dzieje Piotra i Pawła.
  Listy
 • Listy Jezusa do Abgara;
 • List Pawła do Laodycejczyków;
 • List Pawła do Koryntian i Koryntian do Pawła;
 • Listy Pawła do Seneki (6 listów) i Seneki do Pawła (8 listów).
  Apokalipsy
 • Apokalipsa Piotra;
 • Apokalipsa Pawła;

Ewangelia Judasza na www.friko.net